Crossroads

Crossroads Programı adı altında uygulanan İngilizce eğitimi.

İSTEK Okulları YALOVA 0226 811 58 28

İSTEK Okulları istekyalova.com

Crossroads

Okulumuzda anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. İngilizce eğitim programlarımıza ek olarak CROSSROADS programı okulumuzda sadece anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimize uygulanmaktadır. Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini ( okuma, dinleme, yazma, konuşma ) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, Programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri ( okuma ve dinleme ) değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir.

1. sınıflarımızda "Crossroads Programı" adı altında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 2 ve 3. sınıflarda İngilizce 12 ders saati, 4. sınıflarda ise 10 ders saati olarak işlenmektedir.

Öğrenciler, yabancı dil edinim seviyeleri ve yaş gruplarına göre uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirilecek, sınıf içi eğitim - öğretim ve uzun vadede yabancı dil edinim süreci, veri bazlı ve sürdürülebilir bir gelişim sistemi içinde yapılandırılacaktır.

Yalova İngilizceİSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizce’yi   diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

Crossroads Programı okulumuzda sadece anaokulu ve ilkokul 1. sınıflara uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte,English Yalova bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce’yi öğrenmektedirler. Bu program vasıtası ile sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil, yönetici ve bakış açısının bulunduğu  bir ortamda etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.

Okuma - yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken; anaokulunda İngilizce görsel okuma da programa dahildir. İlkokul 1. sınıfta ise, İngilizce öğretmenleri hayat Bilgisi, matematik, oyun ve fiziksel etkinlik derslerinde sınıf öğretmenleri ile birliktedir. Bunun yanı sıra çocuklar kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizce’yi kullanma olanağı bulmaktadır.

Küçük yaşta öğrenilen ikinci yabancı dil öğrencilerimizin farklı dillerin kültürlerini daha yakından tanımasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.

Aynı etikete sahip başlıklar
Youtube twitter linkedin instagram facebook
Bilişim Park © 2020
auto keywords

eğitim: belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.
Eğitim, okulun işidir
yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme

oracle data source Kolej, özel okul, kıyafet, servis ücretleri. Kolej fiyatları. İSTEK istek koleji, istek vakfı, yeditepe üniversitesi, uzmanlar, uğur, doğa, bahçeşehir, bilge, sınav, birey, mektebim, öğretmen iş başvurusu, iş ilanları, eğitim sektöründe kariyer
İSTEK Okulları istekyalova.com
İSTEK Okulları istekyalova.com İSTEK Okulları istekyalova.com ATATÜRK KÖŞESİ Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK