IB PYP - Bakalorya İlk Yıllar Programı

İSTEK Okulları'nda IB PYP

İSTEK Okulları YALOVA 0226 811 58 28

İSTEK Okulları istekyalova.com

IB PYP - Bakalorya İlk Yıllar Programı

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı IB PYP, 3 - 12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış ve dünya çapında kullanılmakta olan müfredat çerçevesidir. IB PYP programı okulumuzda anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimize uygulanmaktadır. Program, araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri "IB Öğrenen Profili" özelliklerine sahip dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel element üzerine yapılandırılır.

YALOVA İSTEK

İSTEK anaokullarında ve ilkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır.

IB PYP Öğrenen Profili IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi olan öğrencileri "IB Öğrenen Profili"ne uygun dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili aşağıdaki özellikleri içerir:

  •     Araştıran - Sorgulayan : Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.
  •     Düşünen : Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

  •     İletişim Kuran : Kendimizi birden fazla dille ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.

  •     Riski Göze Alan : Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikliyiz ve esneğiz.

  •     Bilgili : Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve geliştirdiklerimizi kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.

  •     İlkeli : Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

  •     Duyarlı : Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizde olanlarla olumlu bir fark yaratmayı hedefliyoruz.

  •     Açık Görüşlü : Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

  •     Dengeli : Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

  •     Dönüşümlü Düşünen : Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

Youtube twitter linkedin instagram facebook
Bilişim Park © 2021
auto keywords

Slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi ya da kimyasal evrim gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandırılır.

oracle data source Kolej, özel okul, kıyafet, servis ücretleri. Kolej fiyatları. İSTEK istek koleji, istek vakfı, yeditepe üniversitesi, uzmanlar, uğur, doğa, bahçeşehir, bilge, sınav, birey, mektebim, öğretmen iş başvurusu, iş ilanları, eğitim sektöründe kariyer
İSTEK Okulları istekyalova.com
İSTEK Okulları istekyalova.com İSTEK Okulları istekyalova.com ATATÜRK KÖŞESİ Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK